WHO uznało niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jako potencjalnie rakotwórcze w maju 2011 roku.

Tymczasem ilość urządzeń stale rośnie: telefonia komórkowa, TETRA, LTE, telefony bezprzewodowe, WiFi, elektroniczne nianie, mierniki bezprzewodowe, cyfrowe radio i telewizja.

Toniemy w elektromagnetycznej zupie, a lekarze biją na alarm śląc petycje.

Szwecja niedawno uznała nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne za zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

Polska jest daleko w tyle zarówno z rozwiązaniami prawnymi jak i praktycznymi.

Jedyne co możemy zrobić to bronić swoje zdrowie sami – trzymając najdalej jak to możliwe urządzenia emitujące promieniowanie oraz codziennie spożywając pokarmy posiadające potwierdzoną wartość ochronną.

Oto 10 najpotężniejszych darów natury chroniących przed promieniowaniem urządzeń elektronicznych.

Podzielcie się infografiką ze znajomymi – w oczekiwaniu na działania oficjalnych instytucji, które powinny zająć się tą sprawą.

naturalna_ochrona